Algemene voorwaarden

  1. De contributie is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.
  2. De contributie is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de lessen.
  3. De overeenkomst wordt voor een periode van een half jaar aangegaan, namelijk van februari tot en met juni of van augustus tot en met januari. Tijdens officiële feestdagen en reguliere schoolvakanties worden geen lessen gegeven.
  4. In mondeling overleg kunnen gemiste lessen ingehaald worden, indien er plaats beschikbaar is in andere groepen, binnen termijn van betaling.
  5. Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het aflopen van de periode te geschieden, bij niet tijdige opzegging wordt er 1 maand extra contributie in rekening gebracht. Bij privé les 48 uur van te voren.
  6. De studio is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en of blessures van deelnemers.

Algemene huisregels Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.

Veiligheid
U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de docent op te volgen. Het dragen van hangende sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden. Sport regelmatig, maar voorkom over training. Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen verantwoording.

Open chat
Hallo, kan ik je helpen?